Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een elke vestiging van Happy Faces (kdv Tjalk en NOordersluis) . Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de wet Kinderopvang. Voor meer informatie kunt u terecht op de webiste van Boink,   www.boink.info

Als de oudercommissie ontevreden is over de gang van zaken op de opvang, dan is het verstandig om dit eerst met de opvang te bespreken. Mocht de oudercommissie er niet uitkomen met de opvang, dan kan er een externe klacht worden ingediend. 

www.degeschillencommissie.nl).  In deze commissie zitten deskundige die onafhankelijk zijn van de opvang. 

Hierbij het  reglement geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 

Elke vestiging heeft een oudercommissie waar u met vragen, klachten of andere dingen terecht kunt. Dit kan door een mail te sturen naar de oudercommissie en zij komen regelmatig bij elkaar om deze uiteenlopende zaken te bespreken.

Hieronder de e-mailadressen:

 

  
  
Lelystad lelystad@happyfaces.nl (kdv) 
Duiven  duiven@happyfaces.nl

 

Instellen alternatieve ouderraadpleging

 1. Mocht het niet lukken om een oudercommissie te werven, kan er beroep worden gedaan op artikel 1.58 lid 2a en 2b van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Hierin staat dat voor de locaties waar er maximaal 50 kinderen ingeschreven zijn, is toegestaan om over te gaan op een alternatieve ouderraadpleging waarbij de ouders aantoonbaar voldoende betrokken worden bij de onderwerpen.

  Voor het instellen van een oudercommissie zullen wij ons blijvend inspannen. Mocht het instellen niet lukken, dan zullen wij overgaan op de alternatieve ouderraadpleging.
  Dit zullen wij op de volgende manier vorm geven:
  - Ons streven blijft om per locatie één oudercommissie ingesteld te krijgen. Wij informeren ouders/ verzorgers op de volgende manieren over de mogelijke deelname aan een oudercommissie:
  - Bij aanmelding van een kind ontvangen ouders/verzorgers informatie waarin opgeroepen wordt tot deelname aan de oudercommissie.                                                                   -Jaarlijks wordt er in een van de nieuwsbrieven gewezen op de eventuele vacatures in de oudercommissie.
 • Mocht het een alternatieve ouderraadpleging worden, dan willen wij dit op de volgende manier vormgegeven: 

 

  1. -  Ouders/verzorgers worden geïnformeerd als er een nieuw inspectierapport is opgesteld door de GGD
  2. -  Bij tussentijdse wijzigingen waar een oudercommissie adviesrecht op heeft, zullen wij ouders/verzorgers hier over informeren.
  3. -  Jaarlijks wordt er een moment (in het voorjaar) gepland waarin ouders/verzorgers
   als incidentele klankbordgroep worden uitgenodigd om aan de hand van de onderwerpen waarop een oudercommissie adviesrecht op heeft, samen met ons te kijken naar de manier waarop wij deze onderwerpen vormgeven.
   Hiermee hopen wij een drempel bij ouders/verzorgers weg te nemen wat betreft eventuele tijdbelasting bij deelname aan een oudercommissie maar hen wel de gelegenheid te bieden om in overleg te gaan met de kinderopvang/bso.
   Van deze jaarlijkse bijeenkomst zal een verslag gemaakt worden voor enerzijds de ouders die niet aanwezig waren en anderzijds de GGD. 

 Nieuws

vakantiekrachten

Happy Faces is ook aankomende periode opzoek naar nieuwe kanjers in de opvang. Zie jij het wel...


Leuke weetjes

Happy Faces is de afgelopen maanden druk geweest met werkzaamheden op en rond de...


sluiting tussen kerst en oud en nieuw

Beste ouders

 

Het is nog heel vroeg en met dit weer ook echt nog niet iets om over na te...


maatregelen COVID-19

Happy Faces kinderdagverblijf

- Handen wassen/desinfecteren bij aankomst

- kinderen worden...


Collega's gezocht

Nieuwe collega's gezocht!!

Ben jij de collega die ons team wil komen versterken? Stuur dan...

lees meer


Design en ontwikkeling door de CreatieveVrienden.